telefon505 038 748 mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy rusztowanie wymaga odbioru technicznego?

Rusztowania wykorzystywane są do realizacji prac na wysokościach, z którymi mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik znajduje się na powierzchni 1 m powyżej posadzki w miejscach nieosłoniętych i niezabezpieczonym stałymi konstrukcjami. Tego typu roboty są niebezpieczne, ponieważ wiążą się z ryzykiem upadku. Prawidłowo zamontowane rusztowanie ma nie tylko podnosić poziom bezpieczeństwa, ale również ułatwiać pracę, umożliwiając wygodne poruszanie się między kondygnacjami. W związku z istotną rolą, jaką spełniają rusztowania, do ich montażu niezbędne są stosowne uprawnienia, a eksploatację można rozpocząć dopiero po sporządzeniu protokołu odbioru.

Kiedy niezbędny jest odbiór techniczny rusztowania?

Przed przekazaniem do eksploatacji rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) odbioru może dokonać kierownik budowy lub uprawniona osoba. Potwierdzeniem odbioru rusztowania jest wpis w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

Warto przy tym dodać, że uprawnienia wspomnianej w rozporządzeniu “uprawnionej osoby” nie zostały zdefiniowane. Przepis ten celowo został tak sformułowany, ponieważ nie wszystkie prace realizowane z użyciem rusztowań wymagają obecności kierownika budowy. Dzieje się tak np. w przypadku remontu lub ocieplenia budynku.

O ile w przypadku budowy obiektu kierownik budowy zawsze jest obecny, a więc istnieje osoba odpowiedzialna za odbiór rusztowania, o tyle w przypadku innego typu robót realizowanych na wysokościach sprawa nie jest już tak oczywista. Ponieważ obowiązujące przepisy nie regulują tych kwestii, zdarza się, że niektóre rusztowania nie przechodzą odbioru. Niemniej trzeba pamiętać, że na tego rodzaju konstrukcjach pracują ludzie, którzy muszą mieć zapewnione maksimum bezpieczeństwa. Właściciele firm realizujących remonty czy prace wykończeniowe powinny więc zatroszczyć się o profesjonalne dokonanie odbioru technicznego rusztowania.

Jak wygląda procedura odbioru?

W procedurze odbioru technicznego zawsze mamy do czynienia z dwoma stronami. Pierwszą jest wykonawca rusztowania. Przykładowo, w przypadku naszej firmy, która specjalizuje się w wynajmie rusztowań aluminiowych (krótko- i długoterminowym), ustalamy termin i sposób dostawy, a następnie dokładną datę odbioru — zgodnie z potrzebami i wytycznymi klienta. W wyznaczonym dniu przekazujemy konstrukcję, a wyznaczony pracownik naszej firmy podpisuje protokół odbioru. Z kolei strona odbierająca, czyli zleceniodawca, reprezentowana jest przez kierownika budowy lub przedstawiciela ekipy, która będzie na rusztowaniu opracowań.

Co sprawdzane jest podczas odbioru rusztowania?

Cały proces odbioru technicznego powinien przebiegać zgodnie z obowiązującym planem i przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych wymogów. Przed odbiorem dokonywany jest szczegółowy przegląd rusztowania, podczas którego sprawdzane są następujące punkty:

 • stan podłoża,
 • posadowienie,
 • homogeniczność rusztowania (rusztowanie wykonane z elementów jednego producenta),
 • zgodność z instrukcją montażu,
 • siatka konstrukcyjna (wymiary zamontowanych rusztowań i dopuszczalnych odchyłek),
 • stężenia,
 • zakotwienia,
 • pomosty robocze i zabezpieczające,
 • piony komunikacyjne,
 • urządzenia piorunochronne,
 • usytuowanie względem linii energetycznych,
 • zabezpieczenia itd.

Zobacz także:

podkreślnik

Nie boimy się wyzwań

Nasza działalność skupia się na terenie Śląska i Małopolski, lecz podejmujemy się również realizacji zleceń obejmujących całą Polskę.

Kompleksowa obsługa z zakresu rusztowań

Głównym profilem działalności firmy S.K.A.T.  jest wynajem i sprzedaż rusztowań, a także ich profesjonalny montaż i demontaż oraz usługi transportowe, w ramach których dowozimy rusztowania pod wskazany przez Klienta adres.

Rusztowania BOSTA 70 i typu BOSS

Nasza oferta obejmuje wynajem, montaż i demontaż rusztowań ramowych systemu BOSTA 70 oraz rusztowań przejezdnych aluminiowych typu BOSS.