telefon505 038 748 mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Normy i przepisy dotyczące rusztowań

Rusztowania to tymczasowe konstrukcje budowlane, które są nieodłącznym elementem wszystkich prac budowlanych, remontowych, montażowych czy konstrukcyjnych. Umożliwiają one pracę na wysokości oraz zapewniają bezpieczeństwo pracowników. Sposób montażu, demontażu oraz ich eksploatacji opisują określone przepisy prawne. Jakie rozporządzenia dotyczą rusztowań i jakie informacje w nich znajdziemy?

Jakie przepisy prawne dotyczą rusztowań?

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Jest to najważniejsze rozporządzenie dotyczące rusztowań. Opisuje m.in. wymagania ergonomiczne rusztowań, a także wymagania prawne odnoszące się do ich konstrukcji i BHP. 
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Są w nim opisane wymogi dotyczące rusztowań, które wynikają z przepisów Unii Europejskiej. 
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dotyczy ono uprawnień dla specjalistów zajmujących się montażem rusztowań. 
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Definiuje ono prace szczególnie niebezpieczne, w tym prace na wysokości, a także zawiera wymogi dotyczące pracy na rusztowaniach. W tym rozporządzeniu znajdziemy również opisane szczegółowo środki ochrony indywidualnej stosowane m.in. przez monterów rusztowań. 
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających. Znajdziemy w nim specyficzne normy dotyczące rusztowań budowanych na i przy jednostkach pływających.
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Określa w jakich przypadkach wymagane jest stworzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Można do nich zaliczyć roboty, podczas których występuje ryzyko upadku z wysokości oraz montaż, konserwacja i demontaż rusztowań.  
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU i BUDOWNICTWA z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Tematyką tego rozporządzenia jest zdobywanie specjalizacji techniczno-budowlanej: rusztowania i deskowania wielofunkcyjne przez osoby posiadające uprawnienia budowlane na płaszczyźnie konstrukcyjno-budowlanej.

Podstawowe normy zawarte w rozporządzeniach dotyczących rusztowań

Z powyższych rozporządzeń wynika kilka podstawowych przepisów dotyczących sposobu montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań, aby praca na wysokości była bezpieczna. Przede wszystkim rusztowania powinny być wielkościowo i wytrzymałościowo przystosowane do przewidywalnego obciążenia, ilości pracowników i niezbędnych narzędzi. Ponad to ich montaż oraz demontaż może zostać przeprowadzony jedynie przez uprawnionych i wykwalifikowanych w tym kierunku pracowników. Ważny jest również plan montażu z dokładnymi instrukcjami. Rusztowania powinny być stabilne, wytrzymałe oraz trzymać się budynków, przy których są zainstalowane. Podstawą jest więc uprzednia stabilizacja i profilowanie podłoża, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest prawidłowe ustawienie rusztowania. Wreszcie kluczem do bezpiecznej pracy na wysokości jest dobrej jakości rusztowanie aluminiowe, które posiadamy w naszej ofercie. Należy pamiętać, że nieodpowiednie lub nieprawidłowo zamontowane rusztowanie może być przyczyną upadków z wysokości nawet ze śmiertelnym skutkiem. Nasza firma zajmuje się nie tylko sprzedażą i wynajmem spełniających wszystkie normy prawne rusztowań, ale również ich profesjonalnym montażem i demontażem przez uprawnionych fachowców. Dzięki temu praca na wysokości i eksploatowanie rusztowania jest w pełni bezpieczne i komfortowe.

Zobacz także:

podkreślnik

Nie boimy się wyzwań

Nasza działalność skupia się na terenie Śląska i Małopolski, lecz podejmujemy się również realizacji zleceń obejmujących całą Polskę.

Kompleksowa obsługa z zakresu rusztowań

Głównym profilem działalności firmy S.K.A.T.  jest wynajem i sprzedaż rusztowań, a także ich profesjonalny montaż i demontaż oraz usługi transportowe, w ramach których dowozimy rusztowania pod wskazany przez Klienta adres.

Rusztowania BOSTA 70 i typu BOSS

Nasza oferta obejmuje wynajem, montaż i demontaż rusztowań ramowych systemu BOSTA 70 oraz rusztowań przejezdnych aluminiowych typu BOSS.